Национална структура на попису 2021. године императив времена

Пише: Проф. др Божидар М. Бојовић, научни савјетник

Попис становништва представља најкомплекснији и најодговорнији поступак који једна држава предузима у домену истраживања стања и праћења демографских промјена на својој територији. Основни циљ овог, по државу и народ, изузетно значајног процеса јесте да се кроз вријеме, у равномјерним интервалима, добијају објективни подаци o стању и структури социјалних, економских, демогрaфских, политичких и других обележја и да се на основу њих кроз институције државе доносе рационални планови који ће их усмјеравати позитивним трендовима. Примарни услов, да би се тај циљ постигао јесте пуна слобода изражавања при давању података сваког појединца и укупне масе становништва.

Прикупљени подаци тек тада ће дати реалну бројчано-нумеричку слику стања и структуре проучаване статистичке масе према третираним обележјима. И што је и те како важно, тако се у пуној мјери постиже cost benefit између значајно уложених материјалних средстава које попис изискује и користи по народ и државу који се са њим добијају.Зато актуелна власт, Државна институција за статистику која планира и програмира попис и обучени пописивачи, као потенцијални носиоци могућих утицаја на резултате пописа, ни једним поступком не смију утицати на слободу изражавања, јер се на тај начин подривају и негативно усмјеравају добијени подаци и демографска кретања у држави.

Утицај на слободу изражавања и вјеродостоност добијених података од стране ових институција присутни су, посебно,када се ради о питањима која су од значаја за актуелну власт у датом времену. Тако нпр. у земљама са ријешеним националним питањем гдје етничка струтура становништва није варијабилна не мора се о њој добијати податак на сваком попису. Међутим, у аутархичним режимима гдје се идентитетска питања користе првенствено, у политичке сврхе, ово је изванредно тло да се преко цензурисаног пописа добијају подаци који актуелној власти одговарају.

У Црној Гори, од првог пописа сановништва 1909. године, до последњег 2011. године нијесу добијани тачни подаци о неким питањима која су у времену тог пописа била значајна по актуелну власт. Године 1909. било је то у односу на број становника, гдје је прикривано стварно бројчано стање, а од 1945. до 2011. на свим пописима о етничкој структури становништва која је коришћена у политичке сврхе.

Приликом првог пописа у Књажевини Црној Гори, званично је, на дан 31.12.1909. године , било 317.656 становника. Ови подаци су преувеличани због војно-стратешких и политичкх чинилаца тог времена. Требало је приказати што већи број војно способног становништва за одбрану земље. Према подацима Државног архива Црне Горе и Министарства унутрашњих дјела Црне Горе бр. 10.334, од новембра 1910. године стоји да у Црној Гори живи 222.015 становника, а према стенографским биљешкама из 1914. Године у Црној Гори је тада било 220.000 становника. С друге стране, у односу на националну структуру становништва, до 1948. године, док су уважавани критеријуми науке, народног осјећања и памћења, све је казано у Земљопису Књажевине Црне Горе за ученике трећег разреда основних школа: “Сви људи,који живе у нашој домовини,јесу Срби,већином православне вјере, а има их мало римокатоличке и мухамеданске”. Мада се тада национална структура становништва пратила на основу вјероисповијести и језика, Срба је у Црној Гори 1921. године било 93,2%, а 1931. 75.7%, да би 1948. године Црногорци, као новоформирана нација чинили 90.6% становништва, а Срба, до тада јединог народа, је било свега 1,7%! . Црногорци су на следећим поратним пописима већински народ , мада се проценат смањује са 90.6% у 1948. на 61,8% 1991. године. На два последња пописа Црна Гора нема већинског народа. Црногораца као најбројнијих је 2003.године 43%, а 2011. 44.7%. Срба, 31,99% на попису 2003, а 28,77% на попису 2011. године.

Овакве неприрподне промјене у националном изјашњавању државотворног народа у Црној Гори резултат су насилног преименовања аутохтоног већинског српског народа у Црној Гори од стране актуелне власти током 75 година, како би Црногорци као већински народ били “гарант очувања” њихове визије државе.Тако су подаци о изражавању етничке припадности на сваком новом попису више били показатељи снаге аутохтоног, државотворног српског народа да се супростави насилној асимилацији, него објективног стања етничке припадности.

У прилог томе посебно указују разлике званичног процента Срба у националној структури становништва (31.99% 2003. и 28,77% 2011. године) у односу на њихова основна идентитетска обележја: процента оних који говоре матерњим српским језиком (63,49% 2003. и 42,88 2011. године!), становништва доминантно источно-православне вјерске припадности (74,2%).

Без обзира што овакви подаци указују и на потребну озбиљних научних психо-социолошких студија трауматизованог становништва Црне Горе, они су потврда недопустивог деценијског насилног идентитетског преименовања аутохтоног, државотворног српског народа у Црној Гори у нову нацију , које спроводи актуелни режим. То је извор неминовних дубоких подјела у народу које спутавају сваки прогрес и цивилизацијске искораке Црне Горе као грађанске државе..Зато, је један од приоритетних задатака нове, први пут вољом народа избране вишестраначке демократске власти да на попису становништва 2021.године обезбиједи слободно изјашавање сваког појединца о вјероисповијести, матерњем језику и националној припадности.

Закључак

Чињеница да подаци о етничкој структури становништва на свим послијератним пописима од 1948. до 2011. године не одговарају стварном стању, има за последицу да су прикази демографског стања, демографских трендова и демографских пројекција контрадикторни и научно неупотребљиви, због чега је и објективно сагледавање демографске перспективе и будућности Црне Горе у 21. вијеку немогуће. Истинитим подацима о националној структури становништва, мада са значајним закашњењем због недопустивог понашања досадашњег режима, пружа се могућност да се сагледавање демографских стања, токова и пројекција становништва прати на основу актуелних научних стандарда.чиме ће да се смањују, а не поспјешују деценијске подјеле у грађанској држави Црној Гори…

Извор: ИН4С

Нема коментара

Напишите коментар