Одбор: Позив Србима који имају правни интерес на непокретности у општини Илиџа у ФБиХ

Одбор за заштиту права Срба у Федерацији БиХ обавијестио је Србе који полажу право или имају правни интерес на непокретности (зграде, куће, станови, пословне просторије, помоћни објекти, њиве, шуме, ливаде, воћњаци, вртови, трстике, шикаре) у катастарској општини Блажуј – општина Илиџа у Федерацији БиХ, да је општина Илиџа почела поступак излагања на јавни увид података земљишта за све некретнине које се налазе у катастарској општини Блажуј.

– Позивају се Срби који полажу права или имају правни интерес на непокретностима у катастарској општини Блажуј – Илиџа да се јаве канцеларијама Владе Републике Српске које врше послове правне помоћи Србима у Федерацији БиХ, Одбору за заштиту права Срба или да се јаве у канцеларију у мјесној заједници Блажуј, да би остварили своја имовинска права у к.о. Блажуј – истиче се у саопштењу.

Наводе да Срби годинама имају различите врсте тешкоћа у остваривању имовинских и стварних права у Федерацији.

– С тим вези, прије него приступе у Блажуј пред комисију за излагање, важно је да се информишу, да приликом ступања у контакт са комисијом обезбједе све исправе и документацију раније прибављену из катастра или земљишне књиге која служи као доказ о правима на непокретностима – наводи се у саопштењу.

Преузето са: РТРС

Нема коментара

Напишите коментар