Udruženje Žene Kosovske doline iz Uzdolja kod Knina se na kreativan i praktičan način bori za opstanak Srba

Vjera u ljepše dane Dalmatinske zagore


Udruženje Žene Kosovske doline osnovano je 22. 3. 2013. godine u Uzdolju, opština Biskupija (Knin). U ovom kraju problemi su brojni. Zajednica koja je devastirana ratom danas ima veliki broj staračkih domaćinstava, među kojima je dosta bolesnih i usamljenih.

Tu žive i porodice sa djecom u kojima ne rade ni otac ni majka. Sve su to problemi koji su za predsjednicu udruženja Radmilu Drezgu bili ideja vodilja za projekte koji će pomoći u poboljšanju kvaliteta života u Dalmatinskoj zagori.

Trebalo je mnogo kreativnosti da se osmisli način na koji bi se staračkim domaćinstvima pomoglo i istovremeno pronašlo zaposlenje za žene koje žive na selu. Udruženje je osnovano sa ciljem da pruža vaninstitucionalnu pomoć za starije osobe.
Uz to Udruženje radi sa djecom i mladima na očuvanju kulture, jezika i tradicije i organizuje i druge aktivnosti koje su u funkciji poboljšanja kvaliteta života socijalno ugroženih lica.


U početku se krenulo sa malim projektima, da bi nakon pet godina ozbiljnog rada došli i do značajnije materijalne podrške.
Zahvaljujući predanom, kreativnom i znalačkom radu Udruženje danas ima 25 zaposlenih na trajnim programima i brine za 200 starih i nemoćnih lica kojima pruža brigu i njegu. Riječ je o prostoru koje obuhvata 27 dalmatinskih sela (Uzdolje, Zvjerinac, Biskupija, Orlić, Markovac, Vrbnik, Ramljane, Riđane, Ervenik, Mokro Polje, Radučić, Pađene, Oton, Plavno, Radljevac, Kovačić, Raškovići, Ivoševci, Nunić, Kistanje, Đevrske, Žagrović, Gošić, Kolašac, Tonkovac, Knin, Varivode) na teritoriji opština Biskupija, Kistanje, Knin i Ervenik.

Geronto domaćice svakodnevno su prisutne na terenu i pomažu u rješavanju svakodnevnih problema. Pored toga, Udruženje se trudi da očuva srpski jezik, kulturu i tradiciju.

Bore se žene za opstanak i ostanak kod svoje kuće, za iskru života u Kosovskoj dolini u Dalmaciji, i za neke nove, ljepše i svjetlije dane.

T. Ćorović

Nema komentara

Napišite komentar