Земљишна књига К.О. Дрежница стављена је ван снаге прије двадесет осам година.

На данашњи дан ,16.фебруара 1995.г. донијето је Рјешење којим се земљишне књиге за К.О. Дрежница и друге катастарске опћине Опћинског суда у Огулину стављају ван снаге ради „истрошености“. Рјешење је донио Предсједник Жупанијског суда у Карловцу, а на приједлог Предсједнице Опћинског суда у Огулину.

Даном доношења Рјешења нестало је право власништва и сва друга стварна права уписана у земљишним књигама као да никада нису ни постојала.

Протеком времена сазнало се да су уписи у земљишне књиге /земљишнокњижне улошке/ још увијек читљиви и употребњиви .

У Републици Хрватској донесен је низ нових законских прописа везаним за имовинска права. Нови законски прописи не рјешавају проблеме власника уписаних у земљишну књигу за К.О. Дрежница јер су прави, истинити власници невидљиви за поступак отварања нове земљишне књиге. Само враћање у употребу земљишне књиге стављене ван снаге, може се поправити нанесена штета.

За вријеме протеклих двадесет и осам година грађани Дрежнице нису могли доказати своје власништво па тиме ни обављати оставинске поступке и правни промет својих некретнина.

Дрежница је заустављена у развоју привредном, културном, демографском и сваком другом.

Напријед споменутим Рјешењем повријеђена су права власништва многим грађанима поријеклом из Дрежнице и других катастарских опћина утемељена у Опћој декларацији о људским правима и Уставу Републике Хрватске којима се гарантује неповредивост власништва.

Позивају се сви грађани избјегли и прогнани из Републике Хрватске да воде бригу о својој имовини , правовремено обаве оставинске расправе за своје претке и у грунтовницама и катастру земљишта оставе своје нове адресе.

Сви који имају сличне проблеме могу се јавити на е-маил адресу: asocijacija.izbjeglica@gmail.com , њихова питања бит ће размотрена и одговорена.

Асоцијација избјегличких и других удружења Срба из Хрватске – Београд
Предсједник : Милојко Будимир

Нема коментара

Напишите коментар