Линта: Србија да затражи од БиХ да се спречи изградња споменика бошњачким жртвама у српском селу Томина

Линта: Србија да затражи од БиХ да се спречи изградња споменика бошњачким жртвама у српском селу Томина

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта оцјењује као смишљену провокацију  одлуку ло­кал­не вла­сти у Сан­ском Мо­сту да у срп­ском се­лу То­ми­на по­диг­не спо­ме­ник бо­шњач­ким ци­вил­ним жр­тва­ма. Добро је познато да жр­тве ко­ји­ма се подиже спо­ме­ник ни­су прије ра­та жи­вје­ле у То­ми­ни, ни­ти су стра­да­ле на под­руч­ју наведеног се­ла. Због тога не постоји никакво разумно оправдање да се споменик гра­ди у мје­сту у ко­јем жр­тве ни­су жи­ве­ле, ни­ти су на том мје­сту стра­да­ле. Поред тога, важно је истаћи да током ра­та ни­је стра­дао ни­је­дан Бо­шњак из То­ми­не. Такође, ниједан  Ср­бин из тог села није осум­њи­чен а камоли осуђен за рат­не зло­чи­не.

Линта истиче да је у питању провокативна одлука локалне власти у Санском Мосту с циљем да шири мржњу према преосталим Србима и да афирмише најбезочнију лаж да су Срби агресори и злочинци а Бошњаци ослободиоци и жртве. Малобројни Срби повратници се осјећају угрожено, несигурно и узнемирено јер им се шаље јасна порука да напусте своја вјековна огњишта. Важно је нагласити да је у по­след­ње врије­ме на под­руч­ју Сан­ског Мо­ста учестало скрнављење српских надгробних споменика међу којима је и спо­ме­ни­к жр­тва­ма Дру­гог свјет­ског ра­та ко­ји је не­дав­но об­но­вљен.

Линта по­зива Министарство спољних послова Србије да затражи од Министарства спољних послова БиХ да се спре­чи из­град­ња спо­ме­ни­ка у селу Томина јер му тамо ни­је мје­сто. Данас на подручју општине Сански Мост живи нешто више од 400 српских повратника док је прије рата било више од 27.000 Срба.

У Београду, 16. новембар 2023. године

                                                                                             Информативна служба

                                                                                           Савеза Срба из региона

 

 

Нема коментара

Напишите коментар