Odbor za dijasporu i Srbe u regionu svoju 12. sjednicu posvetio je položaju Srba u Federaciji BiH sa akcentom na imovinsko-pravna pitanja

KATASTROFALAN POLOŽAJ SRBA U FEDERACIJI BIH


Miodrag Linta otvarajući sjedinicu Odbora rekao da je položaj Srba u Federaciji BiH tragičan, imajući u vidu da je na području Federacije BiH, po popisu iz 1991. godine, živjelo oko 600.000 Srba ili 22 odsto, dok ih po popisu iz 2013. godine ima 56.000 ili 2,5 odsto, što govori o brutalnom etničkom čišćenju. Kasnije u svojim diskusijama prisutni gosti iz udruženja FBiH, ne samo da su potvrdili ovu činjenicu nego su naveli da je trenutno stanje još alarmantnije. Predsjednik Saveza srpskih udruženja “Zavičaj” iz Banjaluke Brane Pećanac istakao je da nažalost Srba u Federaciji trenutno nema više od 40-45 hiljada i da im prijeti biološko izumiranje. Ignjat Simić, predsjednik Saveza opštinskih udruženja izbjeglih i raseljenih lica iz Bijeljine, naveo je da u Sarajevu ima još otetetih 3-5 hiljada stanova, a da su Srbi i dalje anatemisani kao agresori i da na tom dijelu BiH vlast može da im radi što hoće, uz prećutnu saglasnost međunarodne zajednice.

Linta je nakon kraćeg uvoda riječ dao predstavnicima vlasti Republike Srpske i članovima udruženja koje djeluju na području Federacije BiH.

 

OTVARANJE KANCELARIJA I U SRBIJI


Radovan Grajić, pomoćnik ministra za izbjegla i prognana lica u Vladi Republike Srpske, istovremeno i koordinator Vlade za projekat pružanja pravne pomoći pri registraciji nepokretnosti u FBiH, istakao je da se na teritoriji Federacije otima srpska imovina pod plaštom Zakona o upisu nekretnina. Grajić je naveo da se Srbi dovode u zabludu ili ih ne informišu o potrebi evidentiranja imovine u nove knjige, jer za razliku od Republike Srpske koja svakog vlasnika nekretnine pronalazi, obavještava i zakazuje termin, u FBiH se to oglašavanje vrši u lokalnim novinama i Službenom glasniku pa prognani Srbi nisu u mogućnosti doći do saznanja gdje bi, i na koji način, mogli upisati svoju imovinu u katastar. Zato je Vlada Republike Srpske, kako navodi Grajić, otvorila šest novih kancelarija koje kontaktiraju ljude i pomažu im da očuvaju svoju imovinu. Kancelarije su otvorene u Bijeljini, Zvorniku, Nevesinju, Istočnom Sarajevu, Mrkonjić Gradu i Banjaluci i imaju zadatak da pružaju pravnu podršku u zaštiti imovinskih prava Srba u FBiH. Nedavno je otvorena i kancelarija u Novom Sadu, a planirara se da u što skorijem vremenu, u saradnji sa Komesarijatom za izbjeglice i migigracije Srbije, otvori i jedna kancelarija u Beogradu.

„Imamo između 300.000 do 400.000 ljudi u Srbiji koji posjeduju nepokretnosti u Federaciji BiH i sigurno će biti zainteresovani da učestvuju u zaštiti srpske, odnosno svoje imovine“, zaključio je Grajić dodajući da će Vlada Republike Srpske u saradnji sa nadležnim vlastima u Srbiji svim pravnim sredstvima nastaviti institucionalnu borbu protiv tog nakaradno donešenog zakona u FBiH.

 

CRNA RUPA EVROPE


„Prostor srpskih opština Glamoč, Grahovo i Drvar koje su pripale Federaciji BiH, predstavlja crnu rupu BiH i Evrope, a srpski narod u FBiH nalazi se pred biološkim nestankom“, upozorio je predsjednik Saveza srpskih udruženja “Zavičaj” iz Banjaluke Brane Pećanac, navodeći da protjerani srpski narod iz Federacije gubi duhovnu energiju i da ga to plaši. Savez na čijem se čelu on nalazi učiniće sve da svoje članove, i sve one koji budu zatražili bilo kakvu pomoć ili savjet od njih, usmjeri u pravcu ostvarivanja njihovih imovinskih prava.

Potpredsjednik „Zavičaja“ Rajko Srdić smatra da su Srbi u FBiH „ušli u fazu ravnodušnosti“. On smatra da je mentalni sklop srpskog naroda vezan za politiku i državnu moć i ako bi najviši predstavnici vlasti RS i Srbije javno progovorili o ovoj temi, narod bi drugačije reagovao. To je posebno bitno u ovom trenutku, kada su pred nama oktobarski izbori u BiH, naveo je Srdić.

Slično razmišljanje izneo je i Ignjat Simić, posebno apostofirajući imovinsko- pravne odnose u velikim gradovima, gdje, kako on smatra, postoji organizovana opstrukcija lokalnih vlasti prema bilo kakvom vraćanju srpske imovine. Simić se pohvalno izrazio o ulozi Miodraga Linte i Radovana Grajića u pokretanju ovih imovinskih pitanja, a istakao je da je „Srpsko kolo“ u svom dodatku na najbolji način prezentovalo kako Srbi mogu da upišu svoju imovinu.

Đorđe Radanović iz Saveza opštinskih udruženja izbjeglih i raseljenih lica iz Bjeljine smatra da je ovaj problem mnogo dublji i da je mnogo ranije počeo od posljednjih ratnih dešavanja. On je naveo primjer da su u mnogim logorima u Drugom svjetskom ratu ubijani ljudi koji su bili upisani kao vlasnici imovine i na kojima su se vodile katastarske čestice. Radanović je rekao da se u FBiH vrši „harmonizacija zemljišnih knjiga“ , što po njemu znači sistematsko uništavanje srpske imovine u zvaničnim knjigama. Istakao je da su izbori , kao sistem institucionalne borbe i te kako važni, jer ako bi „pravih Srba“ u Domu naroda bilo izabrano 12, tada bi mogli da upotrebe mehanizam zaštite” vitalnog nacionalnog interesa. Radanović smatra da bi trebalo u ovaj proces uključiti i Srpsku pravoslavnu crkvu koja ima veliki uticaj među narodom, a uz to i njoj samoj je oduzeta ogromna imovina.

 

POSLANICI PODRŽALI INICIJATIVE U ZAŠTITI SRPSKE IMOVINE U FBiH


Zamjenica predsjednika Odbora Mirjana Dragaš podržala je inicijativu Miodraga Linte i stručnih službi Odbora stavljanjem ove tačke dnevnog reda na raspravu u smislu upoznavanja njegovih članova kako živi srpski narod u drugim državama. Mi moramo da pomognomemo u zaštiti srpske imovine, kroz medije, otvaranje kancelarija i drugim načinima, istakla je Dragaš i navela primjer da Jevreji , danas, nakon 70 godina , konkretno u Beogradu, vraćaju svoju imovinu, zato što su vjerovali u to. Srbi porijeklom iz Federacije BiH isto tako moraju da imaju svjest da je to moguće i da ulože veliki napor kako bi povratili imovinu i upisali je u zemljišne knjige, a mi poslanici i državne institucije u Srbije, uvjek će biti na raspolaganju da im pomognu, zaključila je Mirjana Dragaš.

Prof. dr Miladin Ševarlić istakao je da srpski narod u Federaciji ne sme dozvoliti da njihova imovina bude otuđena, a da treba pružiti podršku otvaranju kancelarije u Beogradu, kako bi potražioci bili pošteđeni troškova putovanja.

Slično mišljenje djeli i poslanik Dragan Veljković dobro upoznat sa sličnim problemima jer dolazi sa prostora Kosova i Metohije. Apelovao je i na državni sektor i na nevladine organizacije da učine sve kako bi se srpska imovina sačuvala.

Sa dosta emocija o ovoj temi govorila je i poslanica Jadranka Jovanović, naša operska diva. Rekla je da se kao umjetnik često sastajala sa raznim diplomatama i da su uvjek prilikom pomena Republike Srpske reagovali sa dozom ironije , a neki od njih i otvorenim podozrenjem. Pozdravila je osnivanje kancelarija u Srbiji,a nije zaboravila da istakne da će osim kao poslanik, uvijek srpskom narodu u BiH biti na usluzi i kao umjetnik.

Dr Ivan Bauer upitao je goste iz BiH da li su pokušali da stupe u kontakt sa američkom ambasadom. Pošto je dosta ljudi emigriralo u SAD, mnogi od njih su dobili i njihovo državljanstvo. Zna se koliko Amerika brine o svojim građanima i njihovoj imovini, pa ako se bar nekoliko predmeta riješi u korist Srba, bio bi to putokaz za ostale, rezonovao je Bauer. Predstavnik Vlade RS Radovan Grajić rekao je da su i predsjednik Republike Milorad Dodik i Željka Cvijanović presjednica Vlade ove probleme iznosili ne samo američkoj ambasadi nego i drugim diplomatskim predstavništvima u BiH, ali je od svega toga bila mala korist.

Na kraju sastanka Miodrag Linta predsjednik Odbora predložio je zaključke koji su jednoglasno prihvaćeni i još jednom istakao da je neophodno uključiti što veći broj ljudi sa područja Srbije, porijeklom iz FBiH, da učestvuju na opštim izborima u BiH koji će biti održani 7. oktobra. Zamolio je predstavnike vlasti RS, da iznađu mogućnost da se omogući onim licima, koja još nisu dobili uvjerenje o državljanstvu, da to urade što prije. Rok za to je 24. jul, a oktobarski izbori imaju veliki značaj za rješavanje svih pomenutih problema, istakao je Linta i dodao da će krajem godine Odbor za dijasporu i Srbe u regionu ponovo na dnevnom redu imati raspravu o aktuelnom položaju Srba u Federaciji BiH. Navedena sjednica će biti održana u proširenom sastavu.

Tekst i fotografije: Željko ĐEKIĆ

ZAKLJUČCI


Odbor za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije, nakon rasprave, usvojio i slijedeće zaključke:

Detalj sa sjednice Odbora

– Odbor za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije daje punu podršku aktivnostima Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Savezu srpskih udruženja „Zavičaj“ i Savezu opštinskih udruženja izbeglica i raseljenih lica Republike Srpske, po pitanju očuvanja srpske imovine i povratka uzurpirane srpske imovine;

– Odbor za dijasporu i Srbe u regionu upoznaće sa sadržajem ove sjednice Upravu za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Komesarijat za izbeglice i migracije, kao nadležne organe izvršne vlasti Republike Srbije;

– Odbor za dijasporu i Srbe u regionu poziva protjerane Srbe i druge građane Srbije koji su rodom i poreklom sa područja Federacije BiH, da se do 24. jula prijave za glasanje izvan BiH, u vezi sa opštim izborima koji će se održati 7. oktobra u BiH;

– Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske upoznaće Odbor za dijasporu i Srbe u regionu sa izveštajem o radu šest kancelarija koje su otvorene na teritoriji Federacije BiH, sa ciljem zaštite imovinskih prava Srba u BiH;

– Odbor za dijasporu i Srbe u regionu održaće do kraja godine još jednu sednicu na temu aktuelnog položaja Srba u Federaciji BiH, na koju će biti pozvani predstavnici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, novoizabrani srpski predstavnici na nivou kantona i Federacije BiH, predstavnici Srpske pravoslavne crkve iz eparhija koje deluju na teritoriji BiH i predstavnici zavičajnih udruženja koja deluju u Srbiji;

– Odbor za dijasporu i Srbe u regionu organizovaće sastanak sa predstavnicima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, na koji će biti pozvani predstavnici Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, kako bi se razmotrila mogućnost otvaranja u Beogradu kancelarije za pravnu pomoć i podršku u zaštiti imovinskih prava građana Republike Srbije koji su rodom i poreklom iz Federacije BiH.

 

PRISUTNI


Sjednici je predsjedavao predsjednik Odbora Miodrag Linta, a prisustvovali su slijedeći članovi Odbora: Mirjana Dragaš, Aleksandar Marković, Blaža Knežević, Jadranka Jovanović, Vlado Babić, Goran Nikolić, Marjana Maraš, Ivan Kostić, Dragan Veljković, Vladimir Đurić, Ivan Bauer, Aleksandar Čotrić, kao i zamjenik člana Odbora Miladin Ševarlić.

Gosti iz RS sa Miodragom Lintom predsjednikom Odbora

Sjednici Odbora Skupštine Srbije prisustvovali su i Radovan Grajić, pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica u Vladi Republike Srpske, šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović, predstavnici Saveza srpskih udruženja “Zavičaj” Banjaluka na čelu sa predsjednikom Branom Pećancem, potpredsjednikom Rajkom Srdićem i članovima Veljom Kunićem i Milom Atlagićem….. i Saveza opštinskih udruženja izbjeglih i raseljenih lica iz Bijeljine predvođeni predsjednikom Ignjatom Simićem i Jugoslavom Despotovićem, predsjednikom i Đorđem Radanovićem članom Izvršnog odbora.

 

Nema komentara

Napišite komentar