БЕОГРАД, 19. МАРТ 2018. | „Јевто Дедијер и Херцеговина“ – промоција књиге др Милована Пецеља

Проф. др Милован Р. Пецељ рођен је 15. 12. 1949. године у Гајдобри, Србија. Студије географије завршио је на Природно-математичком фа­култету у Новом Саду, где је магистрирао 1983. године и докторирао 1989. године. Од 1976. до 1980. године радио је у гимназији у Коњицу. У звање асистента биран је 1980, а у звање доцента 1989, ванредног професора 1998. и редовног професора 2003. године.

До 1992. године био је доцент на Природно-математичком факултету у Сарајеву, где је обављао дужно­сти председника Савјета, шефа Одсјека за географију и пред­седника Географског друштва Босне и Херцеговине. Од 1992. године ради на Природно-математичком факултету у Приштини и Учитељском факултету Универзитета у Београду. Од 1999-2005. године обављао је дужност декана Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Руководио је реформом образовања у Републици Српској (2004-2005). Био је министар просвјете и културе у влади Републике Српске 2005. године и учесник је министарске конференције „Болоња процес” који је одржан у Бергену (Норвршка), 2005. године и министарске конференције за Југоисточну Европу у Дубровнику 2005. године.

Гостовао је на универзитетима у Хелсинкију, Оулу, Харкову, Москви и Колумни. Био је главни и одговорни уредник часописа Радови и Географски лист. Основао је кошаркашки клуб студената Филозофски из Пала и био потредседник Кошаркашког савеза Босне и Херцеговине.

Доминантна област истраживања Милована Пецеља је физичка географија, затим екологија, медицинска географија, историјска географија… Објавио је 14 књига (Јевто Дедијер – живот и дело, Jевто Дедијер – Нови прилози за биографију и Дедијеров докторат, Херцеговачке Рудине – поља у кршу, Дабарско поље, Климатске промјене и ефекат стаклене баште, Геоекологија, Саобраћајна географија.Пећина Орловача,..) и преко 220 научних, стручних и научно-популарних радова, од чега 19 радова са SCI листе. Био је руководилац на десет пројеката. Више пута био је ментор и члан комисије за одбрану мастер, магистраских и докторских радова. Обновио је рад студентског друштва „Јевто Дедијер”.

Предавао је на Природно-математичком, Шумарском и Пољопривредном факултету у Сарајеву и Источном Сарајеву, затим Саобраћајном факултету у Добоју, Природно-математичком факултету у Бањалуци и Шумарском факултету у Бања Луци. Предаје на Саобраћајном факултету у Добоју и Пољопривредном факултету у Источном Сарајеву. Од 2006. године ради на Географском факултету Универзитета у Београду.

Нема коментара

Напишите коментар