Босанско Грахово- Петиција против покретања погона за спаљивање гума

П Е Т И Ц И Ј А

Драги пријатељи и љубитељи природе, у Босанском Грахову је у току процес борбе против покретања погона за спаљивање гума!
Наша општина се налази у западном дијелу Босне и Херцеговине, на тромеђи Босне, Далмације и Лике, на 861 м.н.в. Сам географски положај и надморска висина на којој се налази, говоре да се ради о планинском крају који обилује природним љепотама, нетакнутом природом, чистом водом и ваздухом.
Након ратног разарања, природне љепоте и незагађена околина су остали једино чиме се становници Грахова могу истински похвалити.
Сада је и то доведено у питање!
Настоји се покренути погон за спаљивање гума. То је термохемијски процес који се назива пиролиза. Спаљивање на високим температурама, без присуства ваздуха. Он се настоји приказати као једноставан и ефикасан начин збрињавања отпада, при којем се добијају чврсти, течни и гасовити прозводи, који се даље могу користити као гориво. Зелена хемија на дјелу!
Ипак, у пракси је мало другачије. Принос процеса пиролизе и квалитет готових производа зависи од примијењених радних услова и реактора у којем се процес изводи. Ако се овоме дода кориштење неодговарајућих филтера и непоштовање прописа о заштити животне средине, исход је јасан-погубан утицај на цијели екосистем. Ослобађају се веома токсична органска једињења, каква су диоксин и фуран, која показују низ штетних дејстава на људско здравље, о чему свједоче бројни научни радови. Осим тога, овим процесом се не уништавају присутне неорганске материје, тако да се штетном утицају на околину и човјека придружује и присуство тешких метала. Искуства локалних заједница у којим је примјењиван овај поступак говоре у прилог томе.
Све оно чим смо се поносили и у чему смо уживали, могло би неповратно нестати!
Због тога вас молимо да потпишете ову петицију и тако помогнете у очувању једне од ријетких природних оаза у Босни и Херцеговини!
Запамтите, ово није проблем само општине Босанско Грахово, јер вјетар, падавине и подземне воде носе токсичне материје и ван њених граница.
Чувајмо природу и она ће чувати нас!
Забринути Граховљани

https://www.bistrobih.ba/nova/2017/06/12/u-povodu-izgradnje-spalionice-guma-u-vitezu-samo-je-nukelarni-otpad-opasniji-od-dioksina-iz-pirolize-guma/

Извор: Onlinepeticije.com

Нема коментара

Напишите коментар