Годишњица злочина Покоља у Црном Потоку 1942.

На Кордуну, 18. априла 1942. усташе су у спровођењу злочина Покоља на превару успjеле да убиjу 64 становника из Црног Потока и двоjицу из села Буковице коjи су се налазили у Црном Потоку.

Тога дана село Црни Поток jе потпуно спаљено.

Из Буковице су убиjене Љубица Врга 10 (године), и њена сестра Неђељка Врга 6, у Црном Потоку гдjе су се налазиле као избjеглице код родбине.

Из Црног Потока убиjена jе Милица Бакић 17, у властитоj кући.

Мила Бакић 20, убиjена jе и спаљена у штали Стевана Воjновића.

Јека Балабан 19, силована jе, а затим убиjена и спаљена у штали Стевана Воjновића у Црном Потоку.

Милка Каjганић 28,

Ђуро Колунџиjа 39, глухоњем,

Љубица Колунџиjа 3,

Милица Колунџиjа 30,

Сава Колунџиjа 42,

Стака Колунџиjа 5,

Стана Колунџиjа 42,

Стоjа Колунџиjа 7,

Миладин Миљановић 13,

Милинка Миљановић 50,

Милка Мудрић 13, су убиjени.

Симо Поштић 2, жив jе спаљен заjедно са своjим дjедом

Стоjаном Поштић 84 у властитоj кући.

Матиjа Улемек 50, усташе су му поломиле руке и ноге и заклали и закопали у ђубар код његове куће.

Боjа Воjновић 13, убиjена,

Боjа Воjновић 31, жива jе спаљена у штали Стевана Воjновића,

Божо Воjновић 21, жив jе спаљен са групом мjештана у ватри запаљене куће,

Бранко Воjновић 7,

Драган Воjновић 2 и

Драган Воjновић 1, убиjени су код своjих кућа.

Драгица Воjновић 4, жива jе спаљена са групом своjих мjештана.

Драгица Воjновић 3, и

Душан Воjновић 2, убиjени,

Ђуро Воjновић 21, и

Јока Воjновић 45, живи су спаљени са групом мjештана.

Јока Воjновић 19, силована jе па затим жива спаљена,

Љубица Воjновић 12, жива jе спаљена,

Љубица Воjновић 20 и Максим Воjновић 36, су убиjени.

Мариjа Воjновић 18, и Мариjа Воjновић 47, живе су спаљене.

Михаjло Воjновић 45,

Милан Воjновић 6 и

Милан Воjновић 3 су убиjени.

Миле Воjновић 19, побjегао jе из запаљене штале и истог дана на њиви ухваћен и убиjен.

Миле Воjновић 4,

Миле Воjновић 60,

Миле Воjновић 44,

Милица Воjновић 18,

Милка Воjновић 45,

Милка Воjновић 40, су убиjени код своjих кућа.

Милош Воjновић 35, био jе раниjе стражар код општине Топуско, жив jе спаљен са групом мjештана у свом селу.

Мирко Воjновић 24,

Никола Воjновић 13,

Нина Воjновић 3,

Перо Воjновић 63,

Перо Воjновић 3,

Перо Воjновић 21,

Раде Воjновић 40, борац IV батаљона, заробљен и жив спаљен у штали Стевана Воjновића,

Ружица Воjновић 59,

Сава Воjновић 32, убиjени и спаљени у кући Миле Бућана,

Славко Воjновић 4, убиjен,

Стана Воjновић 20 и Станица Воjновић 42, живе су спаљене са групом мjештана.

Станко Воjновић 43,

Стеван Воjновић 52,

Стеван Воjновић 25,

Стоjа Воjновић 59, су убиjени, а

Стоjа Воjновић 63, jе жива спаљена у штали Стевана Воjновића у Црном Потоку.

Лука Миљановић 2,

Милка Миљановић 3,

и Стоjан Миљановић 6, убиjени су од стране усташа у Петровоj Гори.


Извор:

Књига “Геноцид на Кордуну и околици“, Петар Зинаић, Београд 1996, (стр 429-430)


Приредио: Удружење Јадовно 1941. Бања Лука, Република Српска. 

Нема коментара

Напишите коментар