Linta: Konačno utvrditi pravu istinu o događajima u i oko Srebrenice.

Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta smatra da Srbija treba da pokrene sveobuhvatnu diplomatsku inicijativu s ciljem da se konačno utvrdi prava istina o događajima u i oko Srebrenice, u proteklom građanskom ratu u Bosni i Hercegovini.  Krajnje je vrijeme da se u interesu pravde,  srpskog i bošnjačkog naroda i čitavog svijeta snagom argumenata razobliči neosnovanost optužbi i presuda Međunarodnog suda pravde i Haškog trubunala da je u Srebrenici tobože izvršen genocid nad Bošnjacima. U Srebrenici se u julu 1995. godine desio zločin, koji se, prema definiciji Međunarodne Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida iz 1948. godine, apsolutno ne može smatrati genocidom.  Ne postoje dokazi da je na srpskoj strani postojao udruženi zločinački poduhvat o prisilnom uklanjanju Bošnjaka a kamoli namjera o njihovom fizičkom uništenju.

Linta ističe da presude Haškog tribunala kojima su Radovan Karadžić, general Ratko Mladić i još jedan broj lica osuđeni za genocid nisu zasnovane na  čvrstim dokazima i činjenicama već na lažnim izjavama određenog broja svjedoka iz reda bošnjačkog naroda i drugih. Zbog toga je potrebno da se ustanovi novi međunarodni mehanizam koji bi preispitao sve izrečene presude. Bošnjački političari, intelektualci i crkveni dostojanstvenici treba da znaju da insistiranjem na lažnom mitu da se u Srebrenici desio genocid nanose veliku štetu vlastitom narodu. Sudske presude Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde su duboko nepravedne jer su zasnovane  na lažima i neistinama i kao takve ne mogu nikada biti prihvaćenje od strane srpskog naroda. Samo prava  istina o događajima u Srebrenici  od 1992. do 1995. godine može biti temelj za izgradnju povjerenja između Srba i Bošnjaka.

                                                                              Informativna služba
Saveza Srba iz regiona

Nema komentara

Napišite komentar