Zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca

Obnovljen rad Zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca u Vukovaru

U vukovarskom restoranu “Mornar” krajem oktobra održana je obnoviteljska Skupština Zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca “Miloš Vojnović”. Skupštini su uz tridesetak članova Kluba prisustvovali udovica i sin Miloša Vojnovića – Nada i Nebojša Vojnović. Članove Skupštine pozdravio je zamjenik vukovarsko-sremskoga župana Đorđe Ćurčić, a zahvalu Klubu koji čuva i njeguje ime i djelo njegovog oca zahvalio je Nebojša Vojnović.

Podnoseći Skupštini izvještaj o radu, predsjednik Kluba Bogdan Rkman naglasio je da proteklih nekoliko godina nije zabilježena značajnija aktivnost. “Imali smo više desetina malih akcija, ali stali smo sa organizacijom naših kulturno-zabavnih večeri po kojima smo postali prepoznatljivi. “Imali smo uz ostalo, tri promocije knjiga; Filip Škiljan “Spomenici Korduna” i “Spomenici Banije” i Svetozar Livada “Etničko čišćenje ozakonjeni zločin stoljeća”, tri studijska putovanja od čega dva putovanja Jasenovac, Vrginmost, Vojnić, partizanska bolnica Petrova Gora i spomenik Petrova gora, te zajedno sa Zavičajnim udruženjem Srba Ozrena i Posavine obilazak Ozrena i tamošnjih manastira.Višestruko smo sarađivali sa Udruženjem potomaka i prijatelja Banije podružnica Prigrevica kao i sa centralom udruženja u Beogradu i Zavičajnim udruženjem „Korijeni“ iz Sombora. Intenzivnu saradnju smo imali sa Vijećem srpske nacionalne manjine grada Vukovara i srpskim organizacijama u zavičaju – Dvor, Topusko, Glina, Vrginmost, Vojnić. Učestvovali smo na olimpijadi starih sportova u Borovu u organizaciji Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine i olimpijadi starih sportova u organizaciji SDSS-a u vukovarskoj Adici. Finansijski smo pomogli kupnju knjiga za nekoliko materijalno ugroženih familija sa više od troje djece na Baniji. Ukupno su održane tri Skupštine zavičajnog Kluba, 15 sjednica Upravnog odbora, te više desetina neformalnih sastanaka Upravnog odbora”, rekao je Rkman.

U planu rada za naredne četiri godine prioritet je nastavak čuvanja tradicije, kulture, običaja…, Korduna i Banije u novom zavičaju na istoku Hrvatske. U realizaciji priorioteta naglasak je dat na obnovu kulturno zabavnih večeri koje su nekoliko godina zaredom okupljale i do 300-injak učesnika. Takođe u planu je nastavak promovisanja literalnog i drugog stvaralaštva čiji su autori sa Korduna i Banije kao i sopstvena izdavačka djelatnost.

Skupština je usvojila i novi Statut Zavičajnog kluba, a izabrala je i statutarna tijela neophodna za uspješan rad. Za predsjednika je ponovo izabran Bogdan Rkman, potpredsjednik je Đorđe Macut. Jednoglasno su izabrani Upravni i Nadzorni odnor, te sekretar Kluba.

Osnovom člana 15a. Statuta, Nebojša Vojnović aklamacijom je izabran za doživotnog počasnog predsjednika Kluba!

Skupštini je prisustvovao sekretar Zajedničkog veća opština Vinko Lazić kojem su članovi Skupštine zahvalili na saglasnosti da Klub ima sjedište na adresi ove centralne intitucije srpske manjinske sampouprave na istoku Hrvatske.

Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca “Miloš Vojnović” nosi ime jednog od političkih prvaka srpske zajednice u Hrvatskoj prvih poratnih godina. Miloš Vojnović rođen je u Glini 1952. godine, odrastao u selu Crni Potok na Kordunu i do kraja prekratkog života ostao je zaljubljenik u Kordun i svoj zavičaj. Umro je uoči Svete Petke 2002. i na ovaj veliki pravoslavni svetac sahranjen na vukovarskom novom groblju. Svake godine u organizaciji Zavičajnog kluba na dan sahrane porodica, prijatelji i poštovaoci obilaskom groba evociraju i čuvaju sjećanje na njegov život i djelo.

Prema procjenama u Vukovaru i okolini (Borovo, Negoslavci, Šodolovci, Bršadin…) živi oko pet hiljada onih koji vuku porijeklo sa Korduna i Banije. Najintenzivniji period doseljavanja bilo je za industrijalizacije 70-ih godina prošloga vijeka kada je kombinat „Borovo“ bio meka za zapošljavanje. Drugi značajan talas doseljavanja je nakon Oluje avgusta 1995. Godine.

Boro RKMAN

Nema komentara

Napišite komentar