АКТУЕЛНО:

Одржана трибина у Београду о заштити српске имовине у Хрватској

Хрватски сабор је 2021. донио десетогодишњи програм усклађивања стања у катастру и грунтовници. Кренуло се у оснивање земљишњих књига или на њихове обнове, односно усклађивање са катастром. Државна геодетска управа проводи измјере, а судови отварају земљишње књиге на основу свих докумената које они имају.

Овим поводом Удружење избјеглица из Републике Хрватске 16. новембра је заједно са кровним избјегличким организацијама организовало трибину на којој су о овој теми говорили секретар Удружења Срба из Хрватске Милојко Будимир, координатор Правног тима Хуманитарног центра за интеграцију и толеранцију Ратко Бубало, водитељка правног одјела Српског националног вијећа Јелена Борић, Вера Љубојевић и правник Комесаријата за избјеглице Петар Анђић.

Хрватска жели да присвоји српску имовину

Милојко Будимир је рекао да су почели још прољетос да организују ову трибину са Коалицијом удружења избјеглица из Хрватске, Удружењем Завичај, Удружењем Крајишника из Панчева, удружењима из Суботице, Новог Сада како би сви заједно дјеловали по питању ове теме која је важна за све.

– Нас највише збуњује да држава није учинила онолико колико смо ми очекивали. Бечки споразум о сукцесији је био међународни споразум који је усвојен још 2001. а Хрватска га ратификовала још 2004. године и по том споразуму је требало све да се врати на стање какво је било прије почетка рата. О овим темама се више не говори, не само Хрватска него и ми који смо избјегли смо зашутили.

Вера Љубојевић: У Дрежници земљишне књиге стављене ван снаге

Вера Љубојевић је говорила о случају катастарске општине Дрежница која је међу већим катастарским општинама у Хрватској и заузима површину од 176 километара квадратних. Почетком 1995. године у Дрежници је живјело малобројно старачко становништво, док су стријепили за своје животе у Опћинском суду Огулин покренут је поступак за стављање земљишних књига ван снаге.

– Од 31. јануара 1995. до 16. фебруара 1995, донесено је Рјешење предсједника Жупанијског суда Карловац, без преседана у земљишно-књижном праву који има за посљедицу нестанак права власништва и свих других стварних права уписаних у земљишној књизи као да никада није ни постојала. У Рјешењу се налази да се земљишне књиге Опћинског суда у Огулину за катастарску општину Дрежница, Зденац, Доње Дубраве, Попово Село и прва књига земљишно-књижних уложака 1-30 за катастарску опћину стављају ван снаге јер су исте према извјешћу водитеља земљишно-књижног одјела истрошене и налазе се у таквом стању да су постале готово неупотребљиве. Овим рјешењем повријеђена су уставна права грађана који полажу право власништва на некретнинама у катастарској општини Дрежница и другим катастарским општинама које се налазе на подручју Жупанијског суда Карловац. Ово рјешење је још увијек на снази непуних 29 година.

Петар Aнђић: Права и закони треба да важе за све

Петар Анђић je навео да откада је почео да ради у Комесаријату до данас слуша о истим проблемима, доспјеле и неисплаћене пензије, уништена имовина, одузимање земље…

– Оно што бих као правник желио да истакнем, право и закони ако у некој држави не важе за све под једнаким условима суштински онда о праву не можемо ни да причамо. Право и закони нису нешто што је селективно. Нажалост, свједоци смо да у Хрватској није баш тако. Ови проблеми са којима се ви суочавате сасвим сигурно нису проблеми са којима се суочавају грађани Хрватске. У праву постоји претпоставка истинитости. Ово што пише у изводима матичних књига рођених, што пише у земљишним књигама, то се не доказује, то се претпоставља да је тако и да је истинито.

Анђић се осврнуо и на случај катастра Дрежнице и навео да је ту толико пропуста учињено и закона прекршено.

– Апеловао бих на све уколико сте у могућности да то урадите, покрећите оставинске поступке, немојте да дозволите да вам се имовина води на покојнике. То је нешто о чему итекако воде рачуна у Хрватској и ако виде да неко не покреће поступке иза смрти неког лица, покушаће да ту имовину узурпирају у корист државе. Замолите дјецу или унуке да електронским путем изврше одређене провјере.

Оставински поступак када се оконча, оставинско рјешење није нешто на чему би требао тај оставински поступак да се заврши. По службеној дужности би требало да се спроведе и у катастру, требало би провјерити и након што се оставински поступак оконча да ли је рјешење спроведено у катастру или није.

Јелена Борић: Можемо вам помоћи у исправним поступцима

Водитељ правног одјела Српског националног вијећа Јелена Борић навела је да рад њеног одјела се темељи на закону о бесплатној правној помоћи. Правна мрежа се простире од истока до југа Хрватске, дјелују у Загребу, Карловцу, Белом Манастиру, Вуковару, Пакрацу и Дарувару, Петрињи, Глини, Вргинмосту, Двору на Уни, Костајници, Кореници, Грачацу, Книну, Бенковцу и у Обровцу.

– Оно у чему ми можемо помоћи су исправни поступци, захтјеви за покретање оставинских расправа. Ту вам можемо помоћи у оноликој мјери у коликој ви успијете прикупити документације која поткрепљује оно што ви тражите. Све што имате од предака, потражите неке старе роковнике, збирке рјешења, све вам то може помоћи да би доказали да оно што је ваше уистину ваше. А уистину је ваше ако је укњижено у државне регистре, то је сада усклађивање катастра и грунтовнице.

Борићева је позвала све да се обрате ХЦИТ-у из Новог Сада, који је партнер СНВ-а, тако и директно њој и њеним колегама правницима из Српског националног вијећа. Њихови бројеви телефона и адресе су доступне на интернету.

– На шта нам укажете пажњу, пажљиво ћемо размотрити и упутићемо вас шта је најбоље.

 

Ратко Бубало и ХЦИТ изадали Приручник за лица која полажу право на некретнине

Ратко Бубало из ХЦИТ-а, припремио је Приручник за лица која полажу право на некретнине у Републици Хрватској и наводи да је у овом тренутку мали број опћина у којима се тренутно врши процес усклађивања катастра и грунтовнице.

– Ми смо објавили у Српском колу са правним одјелом СНВ списак опћина у којима су отворени исправни поступци, и молио бих у даљој нашој сурадњи да свакодневно ажурирамо те податке и постављамо на сајтове наших избјегличких удружења, у Српском колу и на друге начине да информације дођу до што већег броја људи.

Од објаве огласа се отвара исправни поступак и сви који су заинтересирани, који имају правни интерес и полажу права на некретнине морају извршити провјеру.

– Провјеру можете учинити директно код земљишно-књижног одјела, а може се електронским путем стања у земљишним књигама и катастру. Ја ћу вам укратко рећи како се то ради. Ви знате да у тој катастарској оштини је дјед или прадјед имао неку имовину. Немате никаквих папира, не знате ни локацију. Тада је једино могуће да одете у земљишно-књижни одјел и отворите абецедни именик свих власника и по томе се може видјети да ли неки ваш предак има нешто уписано, или ако нема онда идете у катастар. Друга ситуација је када немате број парцеле или честице, али знате отприлике гдје је то. Идете опет на интернет на портал oss.uredjenazemlja.hr зумирате то подручје, то село, улицу, њиву. Појавиће вам се море катастарских честица, и ако знате гдје је кликнете на број честице и појавиће вам се подаци о томе и ко је посједник и ко је власник и све то можете одштампати и то се зове неслужбени извадак. Једина разлика између тога изватка и онога што је службено је што није овјерен. Може вам помоћи и адреса. Затим, ако се нађете у Хрватској и на примјер на некој сте њиви, ливади… исто укуцате исти портал и имате опцију лоцирај ме, кликнете то и појавиће вам се подаци о катастарској честици на којој стојите, најближи земљишно-књижни одјел, попис јавних биљежника који покривају то подручје…  За све ово и ми вам стојимо на располагању.

ОСТАВИНСКИ ПОСТУПЦИ

Бубало поручује да се због оставинских поступака не мора ићи и Хрватску.

– Све можемо одрадити одавде. Ми радимо приједлоге за покретање оставинских поступака, битно је да се прибави смртни лист оставитеља и има још документације, али оно што је неопходно је да се наведу сви насљедници и њихове адресе. Њихови ОИБ-и, ако их имају, а ако немају морају се одредити, јер се не може добити оставинско рјешење нити се ико може уписати у земљишну књигу без ОИБ-а. Морам нагласити да ОИБ може добити и странац.

Постоје случајеви да су оставински поступци завршени, а имовина се води на оставитељу.

– То је апсолутно неприхватљиво јер је обавеза земиљшно-књижног суда да то проведе. Сада је то другачије јер од 10. фебруара ове године било који поднесак опћинском суду земљишно-књижном одјелу или грунтовници може се извршити само електронским путем или путем јавном биљежника или адвоката у Хрватској. Сви поднесци, па укључујући и овај исправни поступак, приговори, приједлози за уписе се искључиво раде електронски. Погодност је што јавни биљежник не смије одбити ваш приједлог.

Власнички листови се могу извадити било гдје у Хрватској.

– Можете ићи у Илок или Вуковар, не морате ићи у своје мјесто код јавног биљежника или одвјетника земишно-књижног суда. Исто је тако и код катастра.

УСПОСТАВЉАЊЕ КАТАСТРА И ЗЕМЉИШЊИХ КЊИГА ЗА ГРАЂЕВИНСКА ЗЕМЉИШТА

Бубало напомиње да је у Хрватској у току поступак комплетног успостављања новог катастра и нових земљишњих књига за грађевинска земљишта површине 600.000 хектара. Сада је то на подручју 29 јединица локалне самоуправе у 60 катастарских опћина, на око 200.000 парцела.

– Ту катастар даје обавијест да се ради катастарска измјера, они који полажу право на некретнине морају да се јаве, да судјелују у том поступку. Због тога је јако битно да будете активни, битно је да катастри и земљишно-књижни одјели опћинских судова располажу са вашим актуелним подацима и адресама јер они када проводе измјеру, морају обавијестити све људе који имају парцеле. Који немају адресе, ставља се на оглас, а ко гледа оглас? Изузетно је битно да пријавите промјену адресе. Ако се не јавите на оглас, прича се затвара и одлучује се на основу онога што је на столу.

Бубало савјетује ако се иде у земљишно-књижне одјеле опћинских судова службеник који вам даје основне информације када вршите преглед земљишних књиге у обавези је да вам да савјет на који начин да ријешите свој проблем.

ВИШЕ СЕ НЕ ДОБИЈА ПОТИЦАЈ НА ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ НИЈЕ ВАШЕ ВЛАСНИШТВО

До 31. децембра ове године сви корисници који су уписани да користе потицаје, а нису приложили доказе о валсништву или посједу морају их приложити, или бар да су покренули поступак. Ако то не приложе биће избрисани.

– Ви можете обавијестити агенцију за плаћање да се избрише неко ко на вашем земљишту добија потицај са доказом да сте ви власник.

Један од организатoра предсједник Удружења пензионера из Републике Хрватске Јово Каблар се захвалио свима који су дошли.

Сви говорници су се сложили да је ово питање изузетно важно и да је свака правна помоћ изузетно важна. Нажалост Хуманитарни центар за интеграцију и толеранцију, финансира се преко пројеката и опстанак је увијек неизвјестан. Било би добро када би свој тим могли прошити са младим правницима, али како овај посао захтјева много сати рада треба тим људима обезбиједити и плату.

Милојко Будимир и Јелена Борић су се договорили да ће наставити сарадњу , чесшће размијењивати информације, те је Борићева поручила да ко год је позове на трибину, а да су у питању правним савјети она ће се радо одазвати.

Све нове информације везане за упис имовине обљављиваће се на сајту Савеза Срба из региона, Српском колу и на сајтовима избјегличких удружења.

Текст и фото: Драгана Бокун

КОНТАКТ ПОДАЦИ

This is box title

ХЦИТ

Војвођанских бригада 17 21000 Београд

021 528 132 , 021 520 030 и 063 835 1862

Мејл office@hcit.rs

 

This is box title

СНВ

Трг браће Мажуранић 6, први спрат

01 4816 414

01 4816 411

Нема коментара

Напишите коментар