Završni građevinski radovi na hramu u Sjeničaku na Kordunu

U selu Sjeničaku na Kordunu  u toku su završni građevinski radovi na obnovi Srpskog hrama Prepodobne mati Paraskeve – Svete Petke. Ove jeseni na vanjskom delu crkve urađeni su cokla, postavljeni cjevovodi za odvodnju oborinskih voda, betonirana staza oko crkve i postavljena nadstrašnica iznad stepeništa na ulazu. U unutrašnjem dijelu postavljena je košuljica i priprema za pločice, betonirano stepenište prema zvoniku, oslikan ikonostas, gletovani i okrečeni unutrašnji zidovi.

Ovi poslovi na završetku hrama finasirani su dobrovoljnim prilozima mještana iz cijelog sveta u iznosu oko devet hiljada evra i novcem Gornjokarlovačke eparhije i opštine Lasinja. Na listi priložnika su Miloš Pruginić iz Tivta, Kordunaši iz Čikaga, a više od 20 odazvalo se akciji prikupljanja priloga koju je u Njemačkoj sproveo Pero Čekeliš. Ova faza radova biće završena postavljanjem pločica koje finansira Mile Rudan iz Kanade, dok se traži donator za postavljanje kamnih pločica na ulaznim stepenicama. Veći deo radova izveli su dobrovoljno meštaniRade Škaljac, Dušan Mrkalj, Ljuban Padežanin, Milić Mrkalj,Zoran Juras,Miloš Carević-Demo,Minja Nahod, Boris Bijelić i drugi.U samim radovima je učestvovao i nadležni sveštenik Radoslav Anđelić. Procjenjuje se da je ukupna vrijednost urađenog posla blizu 15 hiljada evra.

Obnova sprske crkve Svete Petke u Sjeničaku počela je 2011. godine donacijama priložnika iz cijelog svijeta.Crkva je na 300. godišnjicu 2015. bila stavljena pod krov, nakon čega su usledili radovi na unutrašnjem i spoljašnjem uređenju, a priključena je i struja.

Prošle godine je za hramovnu Slavu otkrivena i spomen ploča srpskom filologu i pjesniku Savi Mrkalju (Sjeničak 1783-Beč1833.). Upravo je u toj crkvi ovaj reformator srpske ćirilice stekao prvu pismenost.

Kao i do sada, sredstvima priložnika, crkva bi se naredne godine trebala opremiti sa inventerom i namještajem kako bi se za slijedeću Slavu Svetu Petku hram osveštao.

I ovu srpsku crkvu ustaše  su u NDH zapalile početkom 1942. godine, nakon čega je srušena. Na postojećim temeljima Sjeničarci su krenuli sa obnovom 1989. godine i uzidali zidove, a zbog rata radovi su nastavljeni tek poslije više od dve decenije.

                                                                                  S. Dančuo

                                                                      Foto: M. Mrkalj

 

Nema komentara

Napišite komentar