Oслобађајућa пресудa Рамизу Дрековићу, бившем команданту