У организацији Боћарског клуба „Занатније Панчево“

Боћарски клуб „Алтина” Земун под покровитељством

Поводом Видовдана, славе насеља Бановци Дунав