ДОСТОЈАНСТВЕНО УЗ ПОШТОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ У организацији Српског