Важна вијест за власнике некретнина и потенцијалне насљеднике у Хрватској: Истичу рокови за упис у земљишне књиге у појединим катастарским општинама!

  • Власници некретнина који пропусте рок и на вријеме не упишу власништво над некретнином у земљишне књиге мораће да воде скупе и неизвјесне парничне поступке пред судовима у Хрватској

У Хрватској су у току поступци оснивања, обнове и допуне земљишних књига за одређене катастарске општине. Поступак оснивања земљишне књиге за катастарску општину или неки њезин дио проводи се када земљишта те катастарске општине нису уписана ни у једној земљишној књизи. То се посебно односи на дијелове Хрватске гдје је вођен само катастар, а не и земљишне књиге.

Земљишне књиге су јавне књиге у које се уписују подаци о правном стању некретнина мјеродавном за правни промет (право власништва, право служности, заложно право, етажираност некретнине, хипотеке, кредити. Извадак из земљишне књиге (власнички лист) приказује чињенично и правно стање некретнине у тренутку издавања изватка те је он једини доказ о праву власништва на некој некретнини. На основу изватка из земљишне књиге склапају се сви правни послови везани уз некретнине (уговори о даровању, купопродаји, залогу); извадак као доказ потребан је и у неким другим поступцима (нпр. пријава пребивалишта или боравишта, исхођење којег другог права).

Земљишна књига је основана или обновљена онога дана када суд одлуком о отварању земљишне књиге или дијела земљишне књиге утврди да су састављени сви земљишнокњижни улошци за које се проводио поступак. Огласом о отварању земљишне књиге за одређену катастарску општину позивају се заинтересована лица да могу остварити увид у новоосновану књигу у радно вријеме општинског суда и путем интернет претраживача www.pravosudje.hr или www.oss.uredjenazemlja.hr.

Даном објаве огласа отворен је исправни поступак за новоосновану земљишну књигу па сва заинтересована лица која сматрају да би требало у те књиге уписати нешто што није уписано или да би требало измијенити, надопунити или избрисати неки упис или његов првенствени ред, позивају се да ставе општинском суду своје пријаве приједлога за уписе односно своје приговоре постојећим уписима или првенственом реду у року одређеном за исправак. Ред првенства значи да ранији упис ужива првенство у односу на доцнији, тј. тко је раније затражио упис у земљишне књиге.

This is box title
Правна помоћ у Србији

Увид у земљишне књиге можете остварити и уз помоћ правних савјетника Хуманитарног центра за интеграцију и толеранцију (ХЦИТ).

Хуманитарни центар за нтеграцију и толеранцију (ХЦИТ) пружа бесплатну правну помоћ избјеглицама у Новом Саду, Војвођанских бригада 17.

  • Радно вријеме: понедјељак и сриједа од 9 до 13 часова, уторак и четвртак од 9 до 12 и од 16 до 20 часова.
  • ХЦИТ, поред осталог, прибавља и документе за избјеглице из БиХ и Хрватске
  • Правна помоћ за лица која полажу права на некретнине у ФБиХ пружа се понедјељком и сриједом од 14.30 до 17.30 и петком од 12 до 15 сати у просторијама ХЦИТ-а, соба 1.
  • Долазак можете пријавити на тел. 021/528132, 021/520030 или моб. 063/8351862, 062/8718299. 

Пријаве и приговори подносе се општинском суду електронским путем јавног биљежника или адвоката. Уколико пријаве и приговори нису поднесени електрониским путем Заједничког информацијског система исте ће се одбацити. Рок за пријаве се не може продужити нити се може допустити поврат у пријашње стање. Ако у одређеном року заинтересовано лице пропусти поднијети пријаву, односно приговор предстоји јој да тужбом захтијева брисање неваљана уписа.

Да ли су објављени огласи за вашу катастарску општину можете пратити и на Интернет страницама:
https://sudovi.hr/hr/priopcenja-i-obavijesti?q=hr/priopcenja-i-obavijesti&page=1
https://sudovi.hr/hr/osnzg/o-sudovima/oglasi-zemljisnoknjiznog-odjela

Објављени су огласи и у току су исправни поступци (рокови за пријаву и приговоре) у слиједећим катастарским општинама:

– Опћински суд у Задру (Голубић, Мушковци, Зеленград, Крупа и Бргуд, рок до 11.12.2023.)

– Опћински суд у Сплиту (Маовице, рок до 11.11.2023.), (Виналић, Отишић и Кољане, рок до 10.11.2023.), (Јежевић, рок до 3.11.2023.),

– Опћински суд у Карловцу (Дрежница, рок до 30.09.2023.)

– Опћински суд у Госпићу (Беглуци, Бротња, Дабашница и Дреновац, рок до 2.09.2023.), (Брувно, Дерингај, Дубоки дол, Глогово, Граб, Прљево, Тмингај и Врело, рок до 15.07.2024.), (Дугопоље, Калдрма, Купирово, Нетека, Осредци, Суваја и Тишковац лички, Заклопац, рок до 7.09.2023.), (Срб, Велика Попина, Грачац, Кијани, Прибудић, Рудопоље Брувањско, рок до 8.07.2024.), (Горње Пазариште и Доње Пазариште, Горњи Косињ и Доњи Косињ, рок до 2.06.2024.), (Подлапача, Шврачково село, Висућ, Кореница и Удбина, рок до 1.07.2024.), (Бјелопоље, Дебело Брдо, Јошан, Комић, Крбава, Мекињар и Мутилић, рок до 27.12.2023.), (Круге, рок до 8.02.2024.)

– Опћински грађански суд у Загребу (Трешњевка нова, рок до 11.09.2023.)

Ратко Бубало, координатор Правног тима ХЦИТ-а

Нема коментара

Напишите коментар