АУТОБИОГРАФСКА ЦРТИЦА ПОТАКНУТА ГОСПОЈИНОМ НЕКАД   Сјећање на