Небојша Влајић, правни заступник Ивана Тодосијевића