Правни савјети: Пријевремена пензија у Хрватској

Рођен сам 5. 12. 1955. године. Имам укупног пензионог стажа 37. година. Од тога 19 година стажа оствареног у Републици Хрватској и 18 година оствареног у Републици Србији. У Републици Хрватској сам радио на пословима на којима се стаж осигурања рачунао у увећаном трајању (бенифицираани радни стаж) и то тако да се за 12 мјесеци ефективног рада увећавао за 4 мјесеца по години рада. Када стичем услове за старосну или пријевремену старосну пензију у Републици Хрватској, а када у Републици Србији?

– Право на размјерни дио хрватске старосне пензије сте стекли, према члану 181. Закона о мировинском осигурању Републике Хрватске, када сте навршили 61 годину живота, то јест 5. 12. 2016. године.Међутим, што се тиче услова за размјерни дио српске пензије, Ви не испуњавате услове, по прописима о пензионом осигурању Републике Србије, ни за старосну ни за пријевремену старосну пензију, јер мушкарци морају имати навршених 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања за старосну пензију или да су, према члану 20. Закона о пензионом осигурању Републике Србије, провели на радним мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем најмање 2/3 стажа од укупно навршеног стажа осигурања. Наиме, према члану 19.в Закона о пензионом осигурању, најмање 40 година стажа осигурања и 56 година и 4 мјесеца живота потребно је за пријевремену старосну пензију, Дакле, Ви не испуњавате ниједан од прописаних услова за остваривање права на размјерни дио српске пензије. Уколико се одлучите за одлазак у пензију, све до ваше навршене 65 године живота можете користити само размјерни дио хрватске старосне пензије, а када навршите 65 година живота онда ћете остварити право и на размјерни дио српске пензије.

Да ли по остваривању услова за пензију могу примати пензију и наставити радити код истог послодавца?

– Пошто сте остварили право на размјерни дио хрватске старосне пензије, можете наставити рад код истог послодавца у Републици Србији, према члану 37. став 6. Закона о мировинском осигурању Републике Хрватске, али не више с пуним радним временом, него до половине пуног радног времена, без прекида радног односа код тога послодавца и примати размјерни дио хрватске старосне пензије.

Хуманитарни центар за интеграцију и толеранцију (ХЦИТ) пружа бесплатну правну помоћ избјеглицама у Новом Саду, Војвођанских бригада 17, сваког радног дана од 9 до 15 сати, а уторком, сриједом и четвртком и од 16 до 20 сати. Бесплатну правну помоћ ХЦИТ пружа и у Апатину, Бачкој Тополи, Кикинди, Сомбору и Суботици. О времену рада правног савјетника ХЦИТ-а у овим
мјестима информишите се на број 063 78 99 215.

ХЦИТ, поред осталог, прибавља и документе за избјеглице из БиХ и Хрватске. За социјално угрожене избјеглице из Хрватске документе прибавља бесплатно.


НАПОМЕНА: Преношење текстова је дозвољено само уз навођење извора и ОВАВЕЗАН линк